[عبارت]

Ab durch die Mitte!

/ap dʊʁç diː ˈmɪtə/

1 به چاک زدن فرار کردن، ناپدید شدن

  • 1.Also ab durch die Mitte und schnell ins Bett!
    1 . بنابراین به چاک بزن و سریع به تخت خواب برو!
  • 2.Wir trinken nur schnell einen Kaffee und dann ab durch die Mitte!
    2 . ما فقط سریعا یک قهوه می‌نوشیم و بعد به چاک می‌زنیم.
توضیحاتی در رابطه با این عبارت
معنی تحت‌اللفظی این عبارت "از راه میانی" است و احتمالا از آن جایی که کوتاه‌ترین راه ممکن از صحنه اجرا تا پشت صحنه در تئاتر، راه میانی است و بازیگران تئاتر میبایستی سریعا ناپدید شوند تا صحنه تغییر یابد؛ کنایه از "به چاک زدن" دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان