[عبارت]

auf Wiedersehen

/aʊ̯f ˈviːdɐˌzeːn̩/

1 خداحافظ به امید دیدار

  • 1. Auf Wiedersehen bis morgen, Frau Schröder!
    1 . تا فردا خداحافظ خانم "شرودر"!
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان