[عبارت]

dabei sein

/daˑˈbaɪ̯ˈzaɪ̯n/

1 حضور داشتن آنجا بودن

مترادف و متضاد anwesend sein beteiligt sein gegenwärtig sein mitmachen abwesend sein fehlend
  • 1.Er kann bei dem Fest nicht dabei sein.
    1. او نمی تواند در جشن حضور داشته باشد.
کاربرد عبارت dabei sein به معنای حضور داشتن
عبارت dabei sein از ترکیب حرف اضافه dabei و فعل sein تشکیل شده. معنی این عبارت بسیار روشن است، یکی از معانی dabei "آنجا" یا "در روند" است. پس معنی این عبارت به صورت "آنجا بودن"، "حضور داشتن" یا "در یک روند بودن" است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان