[جمله]

Der Absatz ist zu hoch.

/deːɐ apzats ɪst tsuː hoːx/

1 پاشنه (کفش) بسیار بلند است.

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان