[عبارت]

dumm wie Bohnenstroh sein

/dʊm viː boːnənʃtʁoː zaɪn/

1 (بیش از اندازه) نادان بودن (بیش از اندازه) احمق بودن

  • 1.Unsere Nachbarn sind beide sehr intelligent. Aber ihr Sohn ist dumm wie Bohnenstroh.
    1. هر دو همسایه ما بسیار باهوش هستند ولی پسرشان بسیار نادان است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان