[عبارت]

ein alter Hase sein

/aɪn altɐ haːzə zaɪn/

1 با تجربه بودن خبره (کاری) بودن

  • 1.Trotz seines jungen Alters muss man ihn schon zu den alten Hasen zählen.
    1. با وجود سن کم، او باید جزو با تجربه‌های کار شمرده بشود.
توضیحاتی در رابطه با این عبارت
معنای تحت‌اللفظی این عبارت "خرگوش پیر بودن" است. باید توجه داشت که این حیوان به طور معمول در سن پایین شکار می‌شود و خرگوشی که عمر زیادی دارد به طور قطع دارای تجربه فراوانی نیز است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان