[عبارت]

ein Eigentor schießen

/aɪn aɪgəntoːɐ ʃiːsən/

1 به خود آسیب رساندن گل به خودی زدن

  • 1.Auf der Mieterversammlung habe ich ein Eigentor geschossen.
    1. در جلسه مستاجرین من به خودم آسیب رساندم. [گل به خودی زدم.]
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان