[عبارت]

eine Schlappe einstecken

/aɪnə ʃlapə aɪnʃtɛkən/

1 شکست خوردن باختن

  • 1.Sie hat leider eine Schlappe einsteckt.
    1 . او متاسفانه شکست خورد.
توضیحاتی در رابطه با این عبارت
معنی تحت‌اللفظی این عبارت "یک بدبیاری آوردن" است. لازم به ذکر است که معنای واژه "Schlappe" تغییر شکل یافته واژه "schlaff" به معنای "بی حال و سست" است و این عبارت کنایه از "موفق نشدن" یا "شکست خوردن" دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان