[عبارت]

eine spitze Zunge haben

/ˈaɪ̯nə ˈʃpɪt͡sə ˈt͡sʊŋə ˈhaːbn̩/

1 زبان تند داشتن زخم زبان زدن

  • 1.Er hat eine spitze Zunge und macht immer boshafte Bemerkungen.
    1 . او زبان تندی دارد و همیشه حرف‌های غرض‌ورزانه‌ای می‌زند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان