[عبارت]

einen Draht zu jemandem haben

/aɪnən dʁaːt tsuː jeːmandəm haːbən/

1 (با کسی) ارتباط داشتن (کسی را) فهمیدن

  • 1. Sein Vater hat einen guten Draht zum Geschäftsführer.
    1 . پدر او رابطه خوبی با مدیرعامل دارد.
  • 2. Sie haben durch die Praktika einen guten Draht zu potenziellen Arbeitgebern.
    2 . آن‌ها به واسطه کارآموزی ارتباط خوبی با کارفرمایان بالقوه دارند.
توضیحاتی در رابطه با این عبارت
معنی تحت‌اللفظی این عبارت "سیمی به کسی داشتن" است و کنایه از "ارتباط داشتن" دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان