[عبارت]

einen Draht zu jemandem haben

/aɪnən dʁaːt tsuː jeːmandəm haːbən/

1 (با کسی) ارتباط داشتن (کسی را) فهمیدن

  • 1.Sein Vater hat einen guten Draht zum Geschäftsführer.
    1. پدر او رابطه خوبی با مدیرعامل دارد.
  • 2.Sie haben durch die Praktika einen guten Draht zu potenziellen Arbeitgebern.
    2. آن‌ها به واسطه کارآموزی ارتباط خوبی با کارفرمایان بالقوه دارند.
توضیحاتی در رابطه با این عبارت
معنی تحت‌اللفظی این عبارت "سیمی به کسی داشتن" است و کنایه از "ارتباط داشتن" دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان