[عبارت]

einen Hund aus dem Ofen locken

/ˈaɪ̯nən ˈhʊnt aʊ̯s deːm ˈoːfn̩ ˈlɔkn̩/

1 کسی را به شوق آوردن کسی را علاقه‌مند کردن

  • 1.Damit kann man keinen Hund hinterm Ofen hervorlocken.
    1 . با این کار نمی‌توان کسی را به شوق آورد.
  • 2.Ich war ein solch elender Tropf in der Welt, daß man keinen Hund mit mir aus dem Ofen hätte locken können.
    2 . من از آن هالوهای بدبخت در جهان بودم که آدم نمی‌توانست با من هیچ‌کسی را علاقه‌مند کند.
توضیحاتی در رابطه با این عبارت
معنی تحت‌اللفظی این عبارت "یک سگ را از پشت بخاری بیرون کشیدن" است. سگها در هنگام سرما اغلب به پشت بخاری پناه می‌بردند و بیرون آوردن آنها از آنجا کار تقریبا دشواری بوده‌است به همین علت این عبارت کنایه از "سر ذوق آوردن" یا "جذب کردن" دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان