[عبارت]

Eulen nach Athen tragen

/ˈɔɪ̯lən naːχ aˈteːn ˈtʀaːɡŋ̩/

1 کار بیهوده انجام دادن زیره به کرمان بردن

  • 1.Dass Jørgens Arbeitgeber ihn zu einem Dänischkurs schickt, obwohl er in Dänemark aufgewachsen ist, ist wie Eulen nach Athen zu tragen.
    1. اینکه کارفرمای "یورگن" او را به یک کلاس دانمارکی فرستاده است در حالی که در دانمارک بزرگ شده‌است، مثل بردن زیره به کرمان است.
  • 2.Robert Bosch aber hier in Stuttgart zu erklären - das hieße Eulen nach Athen tragen.
    2. ولی اینجا در اشتوتگارت، "روبرت بوش" را شرح دادن[معرفی کردن]، کار بیهوده انجام دادن است.
توضیحاتی در رابطه با این عبارت
معنی تحت‌اللفظی این عبارت "جغدها را به آتن بردن" است و از آن جهت که جغد با آتن و یونان پیوندی دیرینه دارد به"کار بیهوده انجام دادن" کنایه می‌زند. این عبارت را با ضرب‌المثل فارسی "زیره به کرمان بردن" می‌توان برابر دانست.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان