[جمله]

Was empfehlen Sie mir?

/vas ɛmpfeːlən ziː miːɐ/

1 پیشنهاد شما برای من چیست؟

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان