[اسم]

آدم بی‌شرف

( آ-د-م- -ب-ی-‌-ش-ر-ف )
1 scoundrel

scoundrel /ˈskaʊndrəl/ /ˈskaʊndrəl/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان