[اسم]

آهک زنده

( آ-ه-ک- -ز-ن-د-ه )
1 quicklime
آهک پخته‌شده؛ وقتی سنگ آهک (کربنات کلسیم) را در کوره می‌سوزانیم، تبدیل به آهک زنده شده و دی‌اکسید کربن آزاد می‌نماید.

quicklime /kwˈɪklaɪm/ /kwˈɪklaɪm/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان