[فعل]

اختصاص دادن

( ا-خ-ت-ص-ا-ص- -د-ا-د-ن )
1 to allocate to allot
چیزی را برای چیزی کنار گذاشتن، چیزی را به چیزی تخصیص دادن

to allocate /ˈæləˌkeɪt/ /ˈæləʊkeɪt/


to allot /əˈlɑːt/ /əˈlɒt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان