[اسم]

استطاعت بدنی

( ا-س-ت-ط-ا-ع-ت- -ب-د-ن-ی )
1 physical ability vigor , physical strength
توانایی یا قدرت بدنی
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان