[اسم]

امتحان نهایی

( ا-م-ت-ح-ا-ن- -ن-ه-ا-ی-ی )
1 final final exam

final /ˈfaɪnəl/ /ˈfaɪnl/


دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان