[قید]

تا اندازه‌ای

( ت-ا- -ا-ن-د-ا-ز-ه-‌-ا-ی )
1 to a certain extent somewhat

to a certain extent /tu ə ˈsɜrtən ɪkˈstɛnt/ /tuː ə ˈsɜːtn ɪksˈtɛnt/


somewhat /ˈsʌm.wɑt/ /ˈsʌmwɒt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان