[فعل]

تشکیل جلسه دادن

( ت-ش-ک-ی-ل- -ج-ل-س-ه- -د-ا-د-ن )
1 to hold meeting to meet
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان