[اسم]

تور ماهیگیری

( ت-و-ر- -م-ا-ه-ی-گ-ی-ر-ی )
1 fishing net
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان