[فعل]

حاوی بودن

( ح-ا-و-ی- -ب-و-د-ن )
1 to contain

to contain /kənˈteɪn/ /kənˈteɪn/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان