[فعل]

دوام داشتن

( د-و-ا-م- -د-ا-ش-ت-ن )
1 to last

to last /læst/ /lɑːst/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان