[فعل]

راضی شدن

( ر-ا-ض-ی- -ش-د-ن )
1 to consent to agree , to be satisfied , to be pleased

to consent /kənˈsɛnt/ /kənˈsɛnt/


to agree /əˈgriː/ /əˈɡriː/دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان