[اسم]

رعد و برق

( ر-ع-د- -و- -ب-ر-ق )
1 lightning thunder and lightning

lightning /ˈlɑɪt.nɪŋ/ /ˈlaɪtnɪŋ/


دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان