[اسم]

شرکت سهامی خاص

( ش-ر-ک-ت- -س-ه-ا-م-ی- -خ-ا-ص )
1 private company

private company /pɹˈaɪvət kˈʌmpəni/ /pɹˈaɪvət kˈʌmpəni/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان