[اسم]

قادر متعال

( ق-ا-د-ر- -م-ت-ع-ا-ل )
1 the Almighty

the Almighty /ɔːlˈmaɪti/ /ɔːlˈmaɪti/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان