[اسم]

قلاب ماهیگیری

( ق-ل-ا-ب- -م-ا-ه-ی-گ-ی-ر-ی )
1 fish-hook

fish-hook /fˈɪʃhˈʊk/ /fˈɪʃhˈʊk/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان