[فعل]

مامور کردن

( م-ا-م-و-ر- -ک-ر-د-ن )
1 to assign to accredit

to assign /əˈsaɪn/ /əˈsaɪn/


دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان