[اسم]

مراسم فارغ‌التحصیلی

( م-ر-ا-س-م- -ف-ا-ر-غ-‌-ا-ل-ت-ح-ص-ی-ل-ی )
1 graduation ceremony graduation

graduation ceremony /ˌgræʤuˈeɪʃən ˈsɛrəˌmoʊni/ /ˌgrædjʊˈeɪʃən ˈsɛrɪməni/


graduation /ˌgræʤuˈeɪʃən/ /ˌɡrædʒuˈeɪʃn/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان