[اسم]

مرکز شهر

( م-ر-ک-ز- -ش-ه-ر )
1 city center downtown

city center /sˈɪɾi sˈɛntɚ/ /sˈɪti sˈɛntə/


downtown /ˈdɑʊn.tɑʊn/ /ˈdaʊntaʊn/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان