[اسم]

مسابقه نهایی

( م-س-ا-ب-ق-ه- -ن-ه-ا-ی-ی )
1 final

final /ˈfaɪnəl/ /ˈfaɪnl/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان