[فعل]

منظور داشتن

( م-ن-ظ-و-ر- -د-ا-ش-ت-ن )
1 to mean to intend to say
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان