[اسم]

کف کاذب

( ک-ف- -ک-ا-ذ-ب )
1 raised floor

raised floor /ɹˈeɪzd flˈoːɹ/ /ɹˈeɪzd flˈɔː/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان