[اسم]

adopted child

/əˈdɑptəd ʧaɪld/
قابل شمارش

1 فرزندخوانده کودک به فرزندی گرفته‌شده

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان