[عبارت]

all-time favorite

/ɔl-taɪm ˈfeɪvərɪt/

1 مورد علاقه‌ترین همیشه مورد علاقه

  • 1.my all-time favorite band
    1. مورد علاقه‌ترین گروه موسیقی من
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان