[صفت]

American

/əˈmɛrəkən/
غیرقابل مقایسه

1 آمریکایی [وابسته به ایالات متحده آمریکا]

معادل ها در دیکشنری فارسی: آمریکایی
  • 1.I’m Mexican, but my wife is American.
    1. من مکزیکی هستم، اما همسرم آمریکایی است.
American history
تاریخ آمریکا
[اسم]

American

/əˈmɛrəkən/
قابل شمارش

2 آمریکایی

معادل ها در دیکشنری فارسی: آمریکایی
  • 1.Americans love hot dogs and it's an undeniable fact.
    1. آمریکایی‌ها عاشق هات‌داگ هستند و این یک حقیقت محض است.

3 انگلیسی آمریکایی

معادل ها در دیکشنری فارسی: آمریکایی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان