[حرف اضافه]

apart from

/əˈpɑrt frʌm/

1 به غیر از به جز

معادل ها در دیکشنری فارسی: بجز
مترادف و متضاد besides except
  • 1.There’s no one here, apart from me.
    1. هیچکس اینجا نیست، به غیر از من.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان