[اسم]

art gallery

/ˈɑːrt ɡæləri/
قابل شمارش

1 گالری آثار هنری نگارخانه

مترادف و متضاد gallery
  • 1. Her father runs an art gallery in New York City.
    1 . پدر او صاحب یک گالری هنری در شهر نیویورک است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان