[اسم]

attorney general

/ɐtˈɜːni dʒˈɛnɚɹəl/
قابل شمارش

1 دادستان کل

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان