[اسم]

away game

/əˈweɪ geɪm/
قابل شمارش

1 بازی خارج از خانه بازی در زمین حریف، بازی در ورزشگاه حریف

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان