[اسم]

bag lunch

/ˈbæɡ lʌntʃ/
قابل شمارش

1 کیف غذا کیف خوراکی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان