[اسم]

bank balance

قابل شمارش

1 موجودی حساب بانکی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان