[اسم]

bath mat

/ˈbæθ ˌmæt/
قابل شمارش

1 زیرپایی حمام پارچه پا خشک کن حمام

  • 1.There's a bath mat for you to dry your feet on.
    1. یک زیرپایی حمام برای تو هست که پایت را روی آن خشک کنی.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان