[اسم]

beauty contest

/ˈbjuti ˈkɑntɛst/
قابل شمارش

1 مسابقه دختر شایسته مسابقه ملکه زیبایی

  • 1.judges at a beauty contest
    1. داورهای مسابقه دختر شایسته
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان