[اسم]

best friend

/bɛst frɛnd/
قابل شمارش

1 بهترین دوست دوست صمیمی

 • 1.A good book is your best friend.
  1 . یک کتاب خوب، بهترین دوستت است.
 • 2.Homa is my best friend.
  2 . "هما" بهترین دوستم است.
 • 3.Some say a dog is a man's best friend.
  3 . برخی می‌گویند سگ بهترین دوست آدم است.
 • 4.Who's your best freind?
  4 . بهترین دوستت کیست؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان