[اسم]

bird’s-eye view

قابل شمارش

1 نمای دید پرنده حالت نگاه کردن از بالا به یک شی، منظره هوایی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان