[اسم]

birth control

/bɜrθ kənˈtroʊl/
غیرقابل شمارش

1 پیشگیری از بارداری ضدبارداری

  • 1. She started using a new type of birth control pill.
    1 . او استفاده از نوع جدیدی از قرص ضدبارداری را شروع کرد.
Methods of birth control
روش‌های پیشگیری از بارداری
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان