[حرف ندا]

bless you!

/blɛs ju!/

1 عافیت باشد!

  • 1.He sneezed and I said: "Bless you!"
    1. او عطسه کرد و من گفتم: "عافیت باشد!"
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان