[فعل]

to book into

فعل گذرا و ناگذر

1 اتاق رزرو کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان